Α.Ε.Λ.Β.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο τμήμα αυτό μπορούν να απευθυνθούν όσοι επιχειρηματίες ή αγρότες επιθυμούν να πληροφορηθούν αν μπορούν να επιδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι ειδικοί του τμήματος αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα:

• Εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση και αναλύονται οι ανάγκες

• Εξετάζονται μαζί με τον πελάτη τα προγράμματα επιδοτήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ.) και ελέγχεται πόσο πιθανό είναι να εγκριθεί κάποια επενδυτική πρόταση

• Ετοιμάζεται και υποβάλλεται ο φάκελος επιδότησης

• Παρακολουθείται ο χρόνος και η πορεία της επιδότησης, με ενημέρωση του πελάτη

• Παρακολουθείται η είσπραξη της επιδότησης και η εκταμίευση στον πελάτη.

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων.