Α.Ε.Λ.Β.Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η εταιρεία Αναπτυξιακή Επενδυτική Λογιστική Βορείου Αιγαίου Μ. Παναγιωτέλλη - Μ. Αθανασίου Ο.Ε. και με τον διακριτικό τίτλο ΑΕΛΒΑ Ο.Ε. είναι μια νέα εταιρεία που μπήκε δυναμικά στην αγορά της Λέσβου φιλοδοξώντας να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου.
Όραμα των ιδρυτών της είναι να προσφέρουν κάτι διαφορετικό, αυτό το κάτι που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές, προσφέροντας στην ανάπτυξη τόσο των πελατών όσο και του τόπου γενικότερα. Η γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας είναι να μην περιορίζεται απλά και μόνο στη επίλυση διαδικαστικών και τεχνοκρατικών ζητημάτων, αλλά να παρέχει και υπηρεσίες γενικότερες που αφορούν την καλή λειτουργία και την στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρεία συνεργάζεται με συμβούλους (οικονομολόγους, νομικούς, τεχνικούς, γεωπόνους), οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εμπειρία, έχοντας διατελέσει διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.